Haabersti Sotsiaalkeskus
   

Haabersti Sotsiaalkeskuses töötab kolm üksust:

 • Eakate päevakeskus
 • Lastetuba
 • Koduhooldustalitus


 • Sotsiaalkeskuse tegevuse eesmärk on osutada elanikele sotsiaalteenuseid.

  Sotsiaalkeskuse ülesanded on:

 • eakatele toimetuleku soodustamine sotsiaalteenuste ja muu abi osutamise kaudu
 • perekonnale sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasa aitamine
 • vähekindlustatud perede laste tõrjutuse leevendamine, nendele päevase tegevuse, hooldamise ja huvitegevuse pakkumine
 • eakatele võimaluse loomine huvitegevuseks ja suhtlemiseks
 • vähekindlustatud eakatele ja perede lastele toitlustamise korraldamine
 • sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse alaste õigusaktide tutvustamine, info edastamine ja teabepäevade korraldamine
 •  


  Viimati uuendatud 01.11.2017

    alates 15.09.2017


  Menüü töötab paremini,
  kui leht tagasi üles kerida.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Menüü