Haabersti Sotsiaalkeskus

Lastetoa eesmärk


Haabersti Sotsiaalkeskuse lastetoa eesmärkideks on toetada Haabersti linnaosas elavaid toimetulekuraskustes (sh õpi, suhtlemis- ja käitumisraskused) lapsi ja nende peresid.

Lastetuba pakub lastekaitse talituse ja alaealiste komisjoni poolt suunatud lastele ja nende vanematele arendavaid ning toimetulekut toetavaid tegevusi ja teenuseid.


  nõustamisabi igapäevategevustes;
  toetust igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ja enese eest hoolitsemisel;
  suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku loomisel või taastamisel;
  õpiabi ja tuge õppetöös;
  arengut toetavaid vabaajategevusi ja huvitegevusi (sh kunstiteraapia, aiandus);
  sooja lõunasööki;
  toiduvalmistamise õpetust;
  duši kasutamise võimalust;
  pesu pesemise võimalust;
  lauamängude, koroona ja piljardi mängimise võimalust;
  ühistegevusi ja ühisüritusi.


Teenuse osutamiseks:

Lapsevanem või kool pöördub Haabersti linnaosa lastekaitse spetsialisti juurde. Teenuse vajaduse korral vormistatakse dokumendid ja laps suunatakse lastetoa teenusele. Linnaosa lastekaitse talituse telefon: 6 404 804

Laps ja lapsevanem lepivad kokku lastekaitse töötajaga ja/või lastetoa töötajaga lastetoa esmase külastuse aja. Laps ja lapsevanem tutvuvad lastetoa töötajatega, ruumidega ja reeglitega.


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menüü