Sotsiaalkeskuse sotsiaalteenuste, huvitegevuse ja ├╝rituste kohta saab teateid 657 9872